Ontario Chapters

Eta – Toronto

Lambda – Belleville

Psi – Hamilton

Rho – Hamilton

Sigma – Mississauga

Tau – Whitby

Xi – Sault Ste. Marie

Upsilon – Kitchener/Waterloo

Zeta – Toronto